Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Motyw rodziny

Rodzina – to wszyscy związani pokrewieństwem, powinowactwem. Rodzina mała obejmuje rodziców i ich dzieci, zaś wielka rodzina obejmuje przynajmniej trzy pokolenia. Wielopokoleniowa, patriarchalna rodzina połączona silnymi więzami była w dawnej literaturze polskiej przedstawiana jako jeden z filarów narodowego bytu. Dziewiętnastowieczny bunt romantyków odrzucił wizerunek tradycyjnej rodziny i narzucanych przez nią ograniczeń wolności jednostki. Motywy te jeszcze mocniej podkreślili pisarze z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, przede wszystkim ukazując negatywne zjawiska w rodzinach mieszczańskich. Od tego czasu coraz trudniej znaleźć w literaturze wizerunki wzorowej rodziny. Wiele jest utworów poświęconych rozkładowi więzi rodzinnych. Ważnym motywem literackim stało się zagadnienie partnerstwa w związku małżeńskim, rodzinie, praw i obowiązków poszczególnych jej członków, w tym i dzieci.

Rodzina w literaturze

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line BIBLIA - Pierwszą rodziną byli Adam i Ewa. W Starym Testamencie mamy do czynienia z rodziną podporządkowaną władzy mężczyzny, który sprawował prawną opiekę nad dziećmi oraz żoną (patriarchat). Za poważne wykroczenie uważano brak poszanowania i posłuszeństwa wobec rodziców ze strony dzieci, które do chwili wstąpienia w związek małżeński znajdowały się we władzy ojca, miały też obowiązek opiekowania się starymi rodzicami. W najszerszym znaczeniu pojęcia rodzina to cały lud Izraela.
Nowy Testament inaczej ujmuje zagadnienie rodzi...

więcejRodzina w sztuce

Egzaminy na studia, matura, korepetycje on-line ”Jan Kochanowski i kanclerz Zamoyski w Czarnoleskie” - Karol Miller

”Jedzący kartofle” - Vincent van Gogh

”Rodzina” - rzeźba w brązie Henry S. Moore’a

"Rodzina w ogrodzie" - Nicolas Lancret

Rodzina - Rembrandt

The Bellelli Family - Edgar Degas...

więcejRodzina - wyrazy bliskoznaczne

krewni, powinowaci, bliscy, familia, ród, klan, dom, domownicy, kuzyni, pociotkowie....

więcej


Matura z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies