Lektury   •   Analizy i interpretacje wierszy   •   Motywy literackie   •   Epoki                                                                                                           M

Motyw małej ojczyzny

Małe ojczyzny to pojęcie, które od niedawna bardzo często pojawia się nie tylko w podręcznikach, ale i w języku potocznym. W związku z budowaniem Europy regionów często podkreśla się przywiązanie nie do państwa, ale do węższej społeczności lokalnej. W literaturze motyw małych ojczyzn rozumiany bywa jako miejsce dzieciństwa, zakorzenienia, bliska, prywatna ojczyzna, pamięć najpierwsza. Nie jest to tylko pojęcie geograficzne. Bardziej wiąże się z wartościami i określoną moralnością. Obecnie ideę małych ojczyzn często przeciwstawia się zagubieniu człowieka w świecie, globalizacji i unifikacji. Każdy ma potrzebę odniesienia do stałych i niezmiennych punktów oparcia, wartości. Taką możliwość dają właśnie małe ojczyzny. Miejsca niezmienne, przypisane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym miejscu. Niewzruszalne, ponieważ mimo zawirowań na świecie, wojen, emigracji miejsce to pozostaje takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Małe ojczyzny mogą być pojmowane w różnorodnych kontekstach, m.in. jako powrót do utraconych miejsc własnych, bądź jako poszukiwanie tożsamości. W Polsce rozwinął się szeroko mit kresów, jako utraconego raju. Pojmowany jest on jako rodzaj określonej świadomości, typ wrażliwości, sposób postrzegania świata.

Małe ojczyzny w literaturze

”Pan Tadeusz” - Adam Mickiewicz w swojej epopei złożył niewątpliwie hołd swej małej ojczyźnie. Opisał nie tylko piękno przyrody nowogródzkiej, ale obyczaje i świadomość społeczeństwa litewskiego na początku XIX wieku. Tęsknota za ”krajem lat dziecinnych” spowodowała, że przedstawił go w sposób wyidealizowany. Dwór w Soplicowie - miejsce, gdzie wszystko toczy się spokojnym, niezmiennym rytmem - nazwał „centrum polszczyzny”.

”Nad Niemnem” - Eliza Orzeszkowa przedstawia życie d...

więcejMała ojczyzna - wyrazy bliskoznaczne

region, okolice dzieciństwa, miejsce zakorzenienia, prywatna ojczyzna, obszar swojskości, bliższa ojczyzna, miejsce magiczne, gniazdo ojczyste....

więcejMotyw małej ojczyzny - cytaty


Ojczyzna? To dwóch, trzech ludzi, których znam

autor: Jean Genet


Zakorzenienie jest zapewne stałą potrzebą natury ludzkiej. Może łączy się to z prawami ludzkiego organizmu, a ściślej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny, o którym mało wiemy, co nie znaczy, że nie istnieje

autor: Czesław Miłosz


Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna...

autor: Tadeusz Różewicz

...więcej


Matura i studia z klp.pl. Zobacz inne serwisy Kulturalnej Polski
reklama, kontakt - Polityka cookies