Pojęcia związane z władzą (frazeologia) - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
władza miecza – dawniej władza oparta na sile oręża, wojska.

makiawelizm - „koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”, propagująca pragmatyzm i instrumentalizm w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów politycznych. Potocznie to postawa charakteryzująca się cynizmem, obłudą i brakiem skrupułów w dążeniu do osiągnięcia celu

demokracja - zasada demokracji wyprowadzona jest z zasady suwerenności narodu. Greckie „demos cratos” to rządy ludu. Konstytucyjnie wyróżnia się demokrację pośrednią i bezpośrednią.

trójpodział władz – teoria Karola Ludwika Monteskiusza zakładająca, że głównym celem władzy jest poszanowanie prawa i zapewnienie politycznej wolności obywatela – rozwiązanie najlepsze to władza umiarkowana - równowaga pomiędzy ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

absolutum dominium - nieograniczona władza – określenie, którym szlachta piętnowała próby wzmocnienia władzy królów w Polsce (XVI-XVIII w.)

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Pojęcia zwiazane z szatanem (frazeologia)
2  cytaty
3  Patriotyzm w literaturzeKomentarze
artykuł / utwór: Pojęcia związane z władzą (frazeologia)    Tagi: