Motyw przemijania w literaturze - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
„W poszukiwaniu straconego czasu” – M. Proust wprowadza pojęcie czasu indywidualnego ludzkiej świadomości, niezależnego od czasu fizycznego. Człowiek przezwycięża czas dzięki dziaalności twórczej urzeczywistnionej w dziele. Autor pisze, że można odnaleźć stracony czas, trzeba tylko chwytać w locie wizje olśniewające, ”widzieć jasno w zachwyceniu”.

„Dolina Issy” - Czesław Miłosz powraca do krainy swego dzieciństwa, przypomina swoje pierwsze doznanie tajemnicy i dziwności świata, a także piękna istnienia. Ukazuje młodzieńcze lata Tomasza Surkonta, którym opiekują się dziadkowie mieszkający na dworze polskim nad rzeką Issą. Miłosz z dystansu i tęsknoty wskrzesza krainę swego dzieciństwa, by snuć refleksję nad zagadnieniami istnienia i śmierci.

„Panny z Wilka” Iwaszkiewicz – Wiktor Ruben uświadamia sobie, że młodość bezpowrotnie minęła, a dawni bliscy nie są już tymi samymi ludźmi. Zmienił się również on sam. Znajome z dzieciństwa panny, stały się dorosłymi kobietami i w niczym nie przypominają siebie sprzed lat, dlatego próba poszukiwania szczęścia w rodzinnych stronach nie powiodła się i Wiktor wraca do miasta.

”Nic dwa razy” - W. Szymborska w swej poezji często odnosi się do motywu przemijania. Pisze, że ”nic dwa razy się nie zdarza”. Ta świadomość powinna uczyć nas przeżywania każdej chwili jako niepowtarzalnej. Poetka mówi o zgodzie, ponieważ w tak krótkim życiu nie ma czasu na złe chwile.

Śpieszmy się... - J. Twardowski pisze o tym, jak prędko mija to co ważne – nasze życie – i nikt nie wie ile będzie trwało, dlatego powinniśmy przeżyć je świadomie - „Nie bądź pewny, że czas masz bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście”. Powinniśmy uczyć się miłości i cały czas kochać, tak jakby była ostatnią.

Ja minę... - H. Poświatowska w swym krótkim wierszu mówi o samotnym przemijaniu życia każdego z nas:
Mijasz, mijam, mija... każdy tak samotnie.
Minęłaś, minąłem, już nas nie ma...

Krótkość życia człowieka przeciwstawiona jest szumowi wiatru, który będzie trwał przez wieczność.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Pojęcia związane z motywem matki (frazeologia)
2  Władza - wyrazy bliskoznaczne
3  Pojęcia związane ze zjawami, upiorami, duchami (frazeologia)Komentarze
artykuł / utwór: Motyw przemijania w literaturze    Tagi: